نتایح کنکور دکتری اعلام شد:. srv۲. sanjesh

نتایح کنکور دکتری اعلام شد:
srv2.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doctor/docor_1rezfar9801/krn
امیدوارم هرکسی به نتیجه تلاشش برسه🌹
شنبه تا سه شنبه پیش رو هم انتخاب دانشگاه خواهد بود.