برنامه مطالعاتی جدید با توجه به تعویق زمان کنکور ارشد …اگه فایل صوتی قبلی رو گوش ندادید، اول اون رو گوش بدین:

برنامه مطالعاتی جدید با توجه به تعویق زمان کنکور ارشد.

اگه فایل صوتی قبلی رو گوش ندادید، اول اون رو گوش بدین:
telegram.me/GeneralEnglish/2887

برای دسترسی به تستهای بیشتر توی کانال، هشتگ #تست یا هشتگ #TOC رو سرچ کنین.

هشتگ #فن_ترجمه برای تقویت مهارت ترجمه تون رو توی کانال سرچ کنین