👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻.. 🔭 🔭

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

⚫️شاید اگر می‌توانستیم به #سیاه‌چاله از جهت‌های مختلف نگاه کنیم، آن را به این شکل می‌دیدیم.

🔺پژوهشگران دانشگاهی در آلمان توانستند این شبیه‌سازی سه‌بعدی را بر اساس تصویر ثبت شده‌ی اخیر از سیاه‌چاله بسازند.

┄┅═══❁🔴🌑❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🌑🔴❁═══┅┄