با گسترش نوآوری هایی که در خصوص هوش مصنوعی صورت گرفته؛ به زودی می‌توان سیستم عامل ویندوز ۱۰ را بدون دخالت دست و تنها از طریق صحبت

با گسترش نوآوری هایی که در خصوص هوش مصنوعی صورت گرفته؛ به زودی می‌توان سیستم عامل ویندوز ۱۰ را بدون دخالت دست و تنها از طریق صحبت

با گسترش نوآوری هایی که در خصوص هوش مصنوعی صورت گرفته ؛ به زودی می توان سیستم عامل ویندوز ۱۰ را بدون دخالت دست و تنها از طریق صحبت با کورتانا نصب کرد.

http://homeai.ir/news215

@HomeAI