سهم دارایی‌های ارزی از کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

سهم دارایی‌های ارزی از کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

سهم دارایی های ارزی از کل دارایی های خارجی بانک مرکزی

همانطور که قبلا ذکر شد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عبارتند از طلا، طلا نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز، ارزهای تهاتری، سهیمه و سهام در موسسات بین‌المللی و حق برداشت مخصوص.

مهمترین جز دارایی خارجی بانک مرکزی ، دارایی های ارزی بانک مرکزی می باشد که عمدتاً یکی از اجزایی است که به شدت محرمانه بوده و در خصوص مقدار آن و نوع ارزهای موجود در سبد ارزی بانک مرکزی اطلاعات به روز وجود ندارد .

قابل ذکر است دارایی ارزی بانک مرکزی شامل اسکناس و نقود بیگانه ارزی ، سپرده های بانک مرکزی نزد بانک های خارجی ، اوراق قرضه و اسنادخزانه خارجی ، حق برداشت مخصوص ، گواهی سپرده ارزی ، دارایی های سرمایه ای و .. میباشد که طی بازه زمانی سال 1381 الی 1395 ، سهم آن از کل دارایی های خارجی بانک مرکزی در بازه 86 الی 95 درصد در نوسان می باشد و صد البته طی سالهای اخیر این سهم روند نزولی به خود گرفته است.

نمودار سبز در سمت راست نمایانگر سهم میباشد

آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی
عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney