ورود مردان به ممنوع شد!

ورود مردان #روسیه به #اوکراین ممنوع شد!

دولت اوکراین اعلام کرد این کشور از این پس ورود مردان روس ۱۶ تا ۶۰ ساله را به خاک خود ممنوع می‌کند.

🌍 @InternationalRel