🔴 تظاهرات جلیقه‌زردهای در دوازدهمین هفته متوالی

🔴 تظاهرات جلیقه‌زردهای #فرانسه در دوازدهمین هفته متوالی

جلیقه‌زردهای فرانسه در دوازدهمین هفته پیاپی به خیابان‌ها آمده و اعتراض به سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور را ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها نفر در تظاهرات امروز در شهر پاریس شرکت کرده و علیه توسل پلیس به خشونت شعار دادند. آن‌ها خواستار ممنوعیت استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی پلیس علیه معترضان شده‌اند.

وزیر کشور فرانسه روز گذشته از کاربرد گلوله‌های پلاستیکی علیه "آشوبگران" باز هم دفاع کرد.

"جلیقه‌زردها" خواستار استعفای مکرون و افزایش قدرت خرید مردم فرانسه‌اند. به گفته مقام‌‌های دولتی، هفته گذشته ۶۹هزار نفر در سراسر کشور در این تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.


🔗 https://www.france24.com/en/20190202-france-yellow-vests-paris-protest-injuries-blaming-police