مجله The Age درباره نشست … ….. 🌍

#کارتون مجله The Age #استرالیا درباره نشست #تغییرات_اقلیم

#نشریات
#ClimateChangeisReal
#COP24
#TakeYourSeat
#climatechange
#climateaction
🌍 @InternationalRel