🔴 دورخیز دوباره آنتونوف برای آسمان.. 🌎

🔴 دورخیز دوباره آنتونوف برای آسمان #ایران

چهار سال پس از سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰حوالی فرودگاه #مهرآباد #تهران، بار دیگر صحبت‌هایی از این هواپیما در ایران مطرح شده و به نظر می‌رسد تحریم‌های جدید، مسئولان این شرکت اوکراینی را دوباره برای بازگشت به ایران امیدوار کرده است.

ایسنا
🌎@internationalrel