🔴 صادرات سلاح به، و را متوقف کرد

🔴 #هلند صادرات سلاح به #عربستان، #امارات و #مصر را متوقف کرد

وزارت خارجه هلند اعلام کرد: تا زمانی که ثابت نشده سلاح‌های صادراتی به عربستان، مصر و امارات در جنگ یمن استفاده نخواهند شد، صادرات سلاح به این سه کشور متوقف می‌شود.

🌎@internationalrel