[با زیرنویس فارسی] «آلن بدیو» (۲۰۱۲) از «چگونگی تغییر دادن جهان» صحبت می‌کند …منبع؛ کانال فایل‌های جامعه شناختی …

[با زیرنویس فارسی] «آلن بدیو» (2012) از «چگونگی تغییر دادن جهان» صحبت می‌کند
.
منبع؛ کانال فایل های جامعه شناختی


. @Kajhnegaristan