✅آیین نامه اجرابی قانون مطبوعات منتشره در روزنامه رسمی مورخ ١٣ شهریور ٩٥. عضویت در کانال حقوق پرس:

✅آيين نامه اجرابي قانون مطبوعات منتشره در روزنامه رسمي مورخ ١٣ شهريور ٩٥
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11591
----------
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress