🔹مهلت یکسال مقرر در ماده ٢٨٦ قانون تجارت درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح بوده و ناظر بشخصی که ظهر سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده اس

🔹مهلت يكسال مقرر در ماده ٢٨٦ قانون تجارت درمورد ظهرنويس به معناي مصطلح بوده و ناظر بشخصي كه ظهر سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است نميباشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇
‏https://t.me/lawpress