🔹تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای.. ‏

🔹تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress