🔹مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مخالفت با احداث هتل ۱۹ طبقه در ناهارخوران گرگان.. ‏

🔹مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مخالفت با احداث هتل ۱۹ طبقه در ناهارخوران گرگان

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress