💢ادامه بررسی طرح پذیرش و آموزش وکالت (چهارشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی۱۲) در کارگروه امور ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسل

💢ادامه بررسی طرح پذیرش و آموزش وکالت (چهارشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی۱۲) در کارگروه امور ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسل

💢ادامه بررسی طرح پذیرش و آموزش وکالت (چهارشنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی۱۲) در کارگروه امور ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page