✅۲۰ درصد ایرانی‌های بالغ دسته چک دارند!.. این درصد در جهان ۳/۵ و در خاورمیانه ۵/۹ درصد است

✅۲۰ درصد ایرانی های بالغ دسته چک دارند!

این درصد در جهان ۳/۵ و در خاورمیانه ۵/۹ درصد است. فرانسه با ۸۰ درصد در صدر، آمریکا ۶۶ و کانادا ۵۵ درصد در رتبه های بعدی👇
‏https://telegram.me/lawpress