💢قابل توجه مدیران اشخاص حقوقی / جریمه تخلف آخرین مدیران اشخاص حقوقی.. ‏

💢قابل توجه مدیران اشخاص حقوقی / جریمه تخلف آخرین مدیران اشخاص حقوقی

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress