✅شکایت کانون وکلای دادگستری گلستان از مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

✅شکایت کانون وکلای دادگستری گلستان از مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
@Lawpress
نظر به اقدام غیرقانونی هیأت نظارت موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر جذب دوهزار وکیل در سال ۱۳۹۶ ، کانون وکلای دادگستری گلستان اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده است.

نظر به اقدام غیرقانونی هیأت نظارت موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر جذب دوهزار وکیل در سال ۱۳۹۶ ، کانون وکلای دادگستری گلستان اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه هیأت مذکور و کلیه عملیات ثبت نام های انجام شده و دستور موقت مبنی بر منع خوانده از هرگونه اقدام جهت برگزاری آزمون نموده است.

همچنین، نظر به اینکه اقدام مرکز مشاوران حقوقی، موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در انتشار آگهی جذب دوهزار وکیل برای سال ۱۳۹۶ خلاف قانون است کانون وکلای دادگستری گلستان طی شکایت تفصیلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تقاضای توقف فعالیت های مرکز مذکور در راستای برگزاری آزمون نموده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress