از آیت الله خامنه‌ای.. ✅بازی با آلات قمار از طریق کامپیوتر

#استفتا از آيت الله خامنه اي

✅بازی با آلات قمار از طریق کامپیوتر
@lawpress
❓بازی با آلات قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟

📝اگر بازی بین دو نفر باشد، حکم بازی با آلات قمار را دارد و اگر به تنهایی بازی میکند، در صورتیکه مفسده ای بر آن مترتب نباشد، اشکال ندارد.
منبع:كانال @Khamenei_ir
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress