✅ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۰ نفر تعیین گردید👇

✅ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۰ نفر تعیین گردید👇
‏https://telegram.me/lawpress