✅کمیسیون اروپا گوگل را به دلیل سوءاستفاده از قدرتش در دستکاری نتایج جستجوها درجهت تبلیغ سرویس google shopping، مبلغ ۲٫۴ میلیارد یو

✅کمیسیون اروپا گوگل را به دلیل سوءاستفاده از قدرتش در دستکاری نتایج جستجوها درجهت تبلیغ سرویس google shopping، مبلغ ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرد/اقتصاد آنلاين👇
‏https://telegram.me/lawpress