💢جدول مهم مقایسه فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری/منبع: دکتر تحریری، سایت رسانه حقوق …✅تلگرام🔻

💢جدول مهم مقایسه فرجام خواهی در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری/منبع:دکتر تحریری،سایت رسانه حقوق


✅تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page