✅کدام کشورها بیشترین حجاج را در سفر حج امسال دارند؟.. ‏

✅کدام کشورها بیشترین حجاج را در سفر حج امسال دارند؟

اندونزی با اعزام ۲۲۱ هزار نفر، در رتبه اول و پس از آن کشورهای پاکستان و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند👇
‏https://telegram.me/lawpress