✅خبرگزاری پانا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

✅خبرگزاری پانا در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد
@Lawpress
دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات گفت:خبرگزاری پانا به اتهام انتشار و افشای اطلاعات خصوصی و شخصی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

علی اکبر کسائیان دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: دادگاه رسیدگی به پرونده خبرگزاری پانا،هفته نامه راه شهیدان شهرضا و خبرنامه دانشجویان ایران در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

وی با بیان اینکه خبرگزاری پانا به اتهام انتشار و افشای اطلاعات خصوصی و شخصی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد، ادامه داد: هئیت منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

کسائیان گفت: خبرنامه دانشجویان ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات با بیان اینکه هفته نامه راه شهیدان شهر ضا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد،ادامه داد: هئیت منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست،همچنین این نشریه را به اتهام توهین با اکثریت آرا مجرم ندانست.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress