💢نگاهی کوتاه به آمار پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۶.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

💢نگاهی کوتاه به آمار پذیرفته شدگان کنکور سراسری 96

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress