💢مهاجرت نیم میلیون ایرانی به تهران در پنج سال اخیر!.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

💢مهاجرت نیم میلیون ایرانی به تهران در پنج سال اخیر!

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress