✅نامه رئیس کانون وکلای خراسان به ریاست شورای رقابت مبنی بر لزوم ابلاغ وقت رسیدگی به این کانون و لازم الاتباع نبودن تصمیمات اتخاذ ش

✅نامه رئيس كانون وكلاي خراسان به رياست شوراي رقابت مبني بر لزوم ابلاغ وقت رسيدگي به اين كانون و لازم الاتباع نبودن تصميمات اتخاذ شده بدون ابلاغ و دفاع براي اين كانون👇
‏https://telegram.me/lawpress