✅جلسه رسیدگی به شکایات فارغ التحصیل حقوق ازکانونهای وکلا درشورای رقابت روز دوشنبه ١٧مهر بصورت علنی و با حضور نمایندگان شاکی و مشتک

✅جلسه رسیدگی به شکایات فارغ التحصیل حقوق ازکانونهای وکلا درشورای رقابت روز دوشنبه ١٧مهر بصورت علنی و با حضور نمایندگان شاکی و مشتکی عنه (کانون های وکلا) برگزار خواهد شد👇
‏https://telegram.me/lawpress