چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

چکیده:
✅سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این بیماری صعب‌العلاج باشد برای زوجه مخاطره‌آمیز به‌نظر نمی‌رسد چه آنکه بیماری مسری و واگیردار نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970908200261

🔹مرجع صدور: شعبه 22 دیوانعالی کشور

📝رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر و مطالب مطروحه در دادخواست و اظهارات طرفین در جلسات دادگاه دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است. زیرا : زوجه در متن دادخواست به علّت عدم قدرت و توانایی زوج برای دادن نفقه و تهیه مسکن تقاضای طلاق نموده است. درحالی‌که زوج حسب اظهارات زوجه در جلسه اول دادرسی در اثر سکته فلج شده ولی قدرت جنسی دارد و درآمدی از مغازه پلاستیک فروشی در حد سیصد تا چهارصد هزار تومان دارد که مقداری از آن بابت اجاره‌بها کسر می‌شود و از جهت مسکن هم دارای مسکن پدری می‌باشد از طرفی برابر دادنامه شماره 1380– 30/9/90 در اثر ترک زندگی وعدم تمکین مستحق نفقه نمی‌باشد بنابراین از این حیث نه عسر و حرج دارد و نه استحقاق نفقه و امّا از جهت بیماری صعب‌العلاج موضوع‌بند 3 از شروط ضمن عقد آن‌هم محقق نمی‌باشد زیرا و لو اینکه بیماری زوج صعب‌العلاج باشد برای زوجه مخاطره‌آمیز نمی‌باشد چون یک بیماری مسری و واگیردار نیست که برای زوجه خطر داشته باشد. دیگر اینکه در رأی بدوی با بذل اجرت‌المثل و نفقه زوجه به زوج مجوز طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر همان را بدون اصلاح در این مورد تأیید نموده است و حال‌آنکه طبق تبصره 6 قانون اصلاح قانون طلاق اجرت‌المثل به زن زمانی تعلق می‌گیرد که متقاضی طلاق زوج باشد به‌ویژه درباره نفقه دعوی مطالبه نفقه زوجه ردّ شده است قابل یادآوری است که زوج با بذل مهریه توسط زوجه به او راضی به طلاق می‌باشد و زوجه می‌توانست از این فرصت استفاده کند علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌شود.
🔹مستشاران شعبه 22 دیوان‌عالی کشور
جعفری ـ الهی #دادنانه /پژوهشگاه قوه قضاييه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress