✅کارگران هپکو به زندان و شلاق محکوم شدند.. کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند

✅کارگران هپکو به زندان و شلاق محکوم شدند

🔹۱۵ کارگر هپکو در دادگاه بدوی به یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

🔹حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی »، صادر شده است.

🔹دادگاه با توجه به نداشتن سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه‌ آنهاست، حبس و شلاق آن‌ها را به مدت ۵ سال (از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۷) تعلیق کرده است. کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند./ایلنا
@stockmarket_press 👈