✅۷۵درصد زندانیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند. سازمان زندان‌ها:

✅۷۵درصد زندانیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند
@Lawpress

رییس سازمان زندان‌ها:

🔹مواد مخدر، سرقت و جرایم علیه اشخاص سه جرم نخست در کشور هستند.

🔹۷۵ درصد زندانیان ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند./ایسنا


✅عضویت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page