✅توضیحات محسنی‌ اژه‌ای در رابطه با پرونده «سعید طوسی».، سخنگوی قوه قضاییه:

✅توضیحات محسنی‌ اژه‌ای در رابطه با پرونده «سعید طوسی»
@lawpress
محسنی‌اژه‌ای ،سخنگوی قوه قضاییه:
🔹فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است.

🔹به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد.

🔹ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.
@lawpress
🔹پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد.

🔹تحقیقات در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه دارد و تاکنون 8 نفر پیرامون این پرونده بازداشت شده اند.
📝منبع:ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress