✅بازداشت ۸نفر در پرونده‌های بانک توسعه و صندوق فرهنگیان. الاسلام محسنی اژه‌ای:

✅بازداشت ۸نفر در پرونده های بانک توسعه و صندوق فرهنگیان
@lawpress
🔹حجت الاسلام محسنی اژه ای:
یدالله روزچنگ به برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان و ۲۰ سال حبس و لقمان روزچنگ به همین میزان حبس و راشد به ۱۲ سال حبس و عودت مال الرشا به برگرداندن ۸ میلیارد محکوم شدند

🔹مجموعا در هر دو پرونده هشت نفر بازداشت هستند. ممکن است برخی از اینها با قرار آزاد شوند و یا تعداد بازداشتی ها افزوده شود.
@lawpress
🔹در پرونده ثامن نیز بیست و چهار هزار نفر باید تعیین تکلیف شوند و این تعداد در مقام اجرا هستند و افرادی که ۲۰۰ میلیون سپرده گذاری دارند قرار شد از ۱۷ مهر ، ۳۵ میلیون تومان را نقد بگیرند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress