✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت/باید که شیوه سخن را عوض کرد

✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وكالت/بايد كه شيوه سخن را عوض كرد
@Lawpress

🔸امروزه هرگونه سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز صنفی و سازمانی همواره مستلزم برخی مطالعات و پژوهشهای حقوقی است.
🔹تهیه و تدوین قوانین و مقررات سازمانی، تغییر و بازسازی در ساختار و روشها، چگونگی ارتقاء ظرفیتهای حقوقی سازمانها و نهادها، افزایش بهره وری و کارایی واحدها و دفاتر حقوقی سازمانها و دستگاهها، آسیب شناسی نظامهای مختلف درون سازمانی، پیشگیری از انواع جرائم و تخلفات، نحوه برخورد با جرائم و تخلفات، تحلیل علل و عوامل وقوع جرائم و تخلفات، ایجاد ساز و كار و تعریف شیوه های رسیگی به شکایات و اعتراضات، آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود با رویکرد بهسازی آنها و … . تماماً نیازمند انجام مطالعات و کارشناسی های حقوقی است.
🔸اما متاسفانه عواملي همچون ساختار معیوب اداری کشور، سیاست زدگی نهادها و مسئولان قضايی و تقنينى كشور که باعث عدم هرگونه برنامه ریزی صحيح در این حوزه شده است، عدم توانمندی در تغییر ذائقه حقوقی اقشار مختلف مردم، عدم درک صحیح از تحولات محیطی و آینده نگری، عدم توان فكر و انديشه در طرح هاي بلند مدت، تحولات فراوان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که باعث عدم برنامه ریزی صحيح در اكثر زمينه ها می گردد، علاقه مفرط مسئولين به اتخاذ راه حلهاي كوتاه مدت و توقيتی و مهم ترین عامل عدم درک یکسان از نیازها و معضلات حقوقی و راهکارهای توسعه فرهنگ وكالت از نگاه مسئولین و مدیران اجرایی كشور باعث ايجاد موسسات موهوم حقوقی ای گرديده كه فارغ از هرگونه دغدغه و مسئوليت حرفه اي و انتظامي، مشترى محورى را به منظور كسب حداكثر سود مبنا قرار داده و در موازات با نهاد مشاورين ماده ١٨٧ قانون برنامه پنجم توسعه، بر سبيل منكوب كانونهاي وكلا و وكالت و وكيل قدم گذاشته اند كه در تقابل با آن مختصرا ميتوان به راهكارهايي همچون سعه صدر كانونهاي وكلا در رعايت حق تبليغ وكلا، تشويق وكلا به ايجاد موسسات حقوقي با ارائه تسهيلات لازم و بررسی مشوق های لازم، شناسایی نقاط ضعف اينگونه موسسات و تبليغ آن در سطح جامعه، و يا در غير آن برنامه ریزی استراتژیک برای جذب موسسات در كانون و هم افزایی در اهداف آنها و... در عِداد آورد.

🔹اميد است راهكارى اتخاذ گردد در جهت هم انديشي و خردگرايي در راستاي تقابل با همه ناملايماتي كه وكالت، از سوى تفكرى خاص با آن مواجه است.

🖋وکیل عرفان عارفي
شهریور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress