✅پروانه موسسات حقوقی که از جانب غیر وکیل تاسیس شده‌اند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال مى گردد

✅پروانه موسسات حقوقی كه از جانب غیر وکیل تاسيس شده اند ،توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت ابطال مى گردد
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تخصيص كد ايسيك براى دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی به استحضارهمكاران محترم مى رساند كه به منظور طبقه بندی مشاغل اقتصادی در سطح بین الملل برای هر فعالیت یک کد آیسیک تخصیص داده شده و به همین منظور دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازماتهای صنفی در استفاده از کد موصوف فارغ نبوده و این سیستم را در رویه نظارت و ساماندهی فعالیتهای صنفی اعمال می نماید صرف نظر از مبانی حقوقی و مستندات قانونی دال بر عدم شمول قانون مذکور بر فعالیت دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی جلسه ای در تاریخ 1395/12/02 با حضور جناب آقای دكتر حسين آبادى رئیس كانون وكلاى مركز ،جناب آقاى حسين طالع عضو هيات مديره كانون وكلاى مركز و جناب آقاى صادقی سرپرست محترم معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن،تجارت و جناب آقای مهرداد آرمان تشکیل که پس از استماع نقطه نظرات نمایندگان محترم کانون مقرر گردید به جهت اجتناب از هرگونه شائبه در شمول قانون مذکور بر این دسته از فعالیتها و همچنین جلوگیری از صدور پروانه کسب برای آنها کد آیسیک مربوط به دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی توسط معاونت محترم برنامه ریزی مرکز اصناف غیرفعال شود و مراتب غير فعال شدن آن طی بخشنامه ای به سازمانهای صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی گرديد و متعاقب آن طى نامه اى به روساى سازمانهاى صنعت،معدن،تجارت استانها دستور ابطال پروانه هاى صادره به عنوان دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی صادر گرديد.

🔹دفاتر موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی براساس مفاد ماده ١٨٧ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی توسعه و آئین نامه اجرایی آن،از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

🔹پروانه موسسات حقوقی که توسط غیر وکیل تاسیس شده اند مطابق نامه شماره 60/281099 مورخه 1395/12/24 توسط سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها ابطال می گردد.
🔹مطابق نامه شماره 60/281099 مورخه 1395/12/24 ،از این تاریخ هیچگونه موسسه حقوقی توسط غیر وکیل ثبت نمی گردد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress