‍ 📝بخشنامه رییس قوه قضائیه درخصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی... عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇

‍ 📝بخشنامه رییس قوه قضائیه درخصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی.

این بخشنامه با شماره 100- 2789 - 9000 مورخ 1396/01/28 از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ گردید.
@lawpress
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹جهت مشاهده فايل بخشنامه:👇