✅مواردی که اختراع قابل ثبت نیست. ۴ قانون ث. ا

✅مواردي كه اختراع قابل ثبت نيست
@Lawpress

ماده 4 قانون ث.ا.خ مصوب 1386 میگوید: موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:
الف ـ كشفيات، نظريه هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنری (چون کاربرد صنعتی ندارند به عنوان اختراع قابل ثبت نمی باشند)
ب ـ طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي(چون کاربرد صنعتی ندارند به عنوان اختراع قابل ثبت نمی باشند و از راه های دیگری ثبت و حمایت می شوند)
ج ـ روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان
اين بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي شود.
د ـ منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بيني شده باشد.
فن يا صنعت قبلي: عبارت است از هر چيزي كه در نقطه اي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و ـ اختراعاتي كه بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.


🔹چه موضوعاتی قابل ثبت نیستند؟

🔹مواردی که در طبیعت وجود دارند. اگر کسی یک ژن جدید یا سیاره ی جدید یا در طبیعت گیاه جدیدی را کشف کرد قابل ثبت نیستند.

🔹تئوری های علمی یا ریاضی قابل ثبت نیستند چون کاربرد صنعتی ندارند.

🔹گونه های گیاهی و حیوانی غیر از میکروبیولوژی (دانشی است که درباره زیر سازواره ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو میکند. جاندارنی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می شوند شامل پروکارپوتها ( باکتری ها) ، ویروس ها و یوکاریوت هایی مانند قارچ و تک سلولی ها یا پروتوزواها می باشد.) قابل ثبت نیستند.

🔹پروسه های بیولوژیک قابل ثبت نیستند.

🔹بازی های محلی (فوتبال) یا .... قابل ثبت نیستند.

🔹دو نوع سیستم برای نرم افزارهای کامپیوتری داریم بعضی از سیستم های حقوقی ثبت می کنند ولی بعضی به عنوان کپی رایت است

🔹روش های درمان هم قابل ثبت نیست. مگر تولیدات داروی.
ولی خود روش انجام عمل که عمل چگونه انجام می شود که بیمار کمتر صدمه ببیند یا درد کمتر داشته باشد یا ..... قابل ثبت نیست.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress