✅طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد.. ‏

✅طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد

🔵رئیس کمیسیون قضایی مجلس: از این پس فقط ۴ دسته محکوم به اعدام می‌شوند👇
‏https://telegram.me/lawpress