💢سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به ازاء هر سال چقدر است؟

💢سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاي سخت و زیان آور به ازاء هر سال چقدر است؟
@Zanjan_law

✔️جواب👇

🔹تبصره (2) ماده (76) تامین اجتماعی- سابقه پرداخت حق بیمه در کارهاي سخت و زیان به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (1.5) سال محاسبه خواهد شد.

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law