✅شجاعت در وکالت (۱).. ✍️بهمن کشاورز.. 🔹شجاعت خصیصه لازم برای وکیل دادگستری است

✅شجاعت در وکالت(۱)

✍️بهمن کشاورز

🔹شجاعت خصیصه لازم برای وکیل دادگستری است . وکیل دادگستری، آنگاه که لازم بداند، بر خلاف جهت آب شنا می کند : دفاع از مخالفین حکومتها را بر عهده می گیرد. از کسانی دفاع می کند که بخت از ایشان برگشته و مغضوب دولتها و دولتمردان واقع شده اند .
@Lawpress

🔹بی جهت نیست که بسیاری از وکلای مدافع، آزادی و آبرو و مال و حتی جان خود را بر سر سودای تضمین حق دفاع مردم در جوامع مختلف گذاشته اند .

🔹پیش از این هم گفته ایم که دفاع از یک فرد به مفهوم دفاع از طرز فکر، عقیده و عملکرد او نیست . قوانین کشورها حق دفاع و داشتن وکیل را به منظور تضمین آزادی های فردی و صیانت جامعه در برابر خودکامگی دستگاههای حکومتی، پیش بینی کرده اند .

🔹هدف از برقراری این حق این است که اتهام منتسب به هر فرد با دخالت وکیل –به عنوان فرد متخصص و آگاه – از جنبه های مختلف بررسی شود و در عین حال این اطمینان نیز وجود داشته باشد که حقوق پیش بینی شده برای متهم دقیقاً رعایت خواهد شد .

🔹در قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز حق دفاع با ضمانت اجرای کیفری برای مردم پیش بینی شده و مقامات قضایی و اداری مخدوش کننده و نادیده انگارنده آن به انفصال از خدمت و حبس تهدید شده اند (اصل 35 قانون اساسی – قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- ماده 570 قانون تعزیرات جدید).

🔹اینکه در عمل این حق در نظام قضائی ما –علی الخصوص پس از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- چگونه و تا چه حد رعایت و اعمال می شود ، مسأله ایست که بحث مستقل دیگری را می طلبد .

🔹اما مسلم این است که همراهی و همکاری دستگاه قضا با وکیل برای اعمال و اجرای حق دفاع متهم یا عدم همراهی و همکاری دستگاه مذکور در این مورد تکلیف وکیل را ساقط نمی کند.

🔹وکیل باید آنچه را که لازم می داند و در توان و امکان اوست برای حفظ و استیفای حقوق موکل و بهره مند ساختن او از مزایا و امکاناتی که قانون برای متهم پیش بینی کرده انجام دهد . هر چند که عوایق و موانع بسیار در راه باشد.

🔹 بدیهی است در جوامعی با حکومتهای خودکامه و استبدادی که وکلای مدافع به علت دفاع از موکلین خود مورد تهدید و زجر و آزار و هتک حرمت و حبس و تبعید قرار می گیرند و گاه اعدام می شوند ، اگر وکیلی در امر دفاع راه احتیاط را در پیش گیرد قابل قبول خواهد بود .

🔹همچنین در کشورهایی با مردم بی فرهنگ و نافرهیخته و وحشی و نیمه وحشی اگر وکیلی در دفاع از متهمی که جرم منتسب به وی باعث برانگیختگی احساسات و عواطف (و یا بهتر بگویم: غرایز) مردم شده است ، دچار تردید شود، بر او خرده نمی توان گرفت . و اما در کشور ما نه آن عایق موجود است و نه این مانع ملحوظ .

🔹از یک سو نظام ما نظامی است مبتنی بر قانون، آن هم قانونی که – همچنان که گفتیم در آن حق دفاع برای همه مردم پیش بینی و تضمین شده است تا حدی که به موجب تبصره 3 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مقرر شده است :

«وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد».

🔹از دیگر سو مردم ما عمدتاً مردمی با فرهنگ و اهل مدارا و معتقد به قانونگرایی و قانونمندی هستند . توحش و تعصبی که در برخی جوامع غیر ایرانی فرد را در مورد اینکه در سالهای آخر قرن بیستم به سر می برد، دچار تردید می کند در جامعه ایرانی موجود نیست و به شهادت تاریخ هرگز هم وجود نداشته است .

🔹در ایران ، ما هرگز تحقیر رنگین پوستان یا ایرانیان غیر مسلمان یا وابستگان به گروههای اجتماعی خاص را به طور فراگیر و به عنوان روش جاری شاهد نبوده ایم و همواره اجتماع و اکثریت مردم از اینگونه افکار و اعمال متنفر و بیزار بوده اند .

🔹🔹ادامه دارد . . .


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page