✅یکی از همکاران ما فرزند خوانده دارد و ادعای دریافت کمک هزینه عائله مندی نموده. تکلیف چیست؟

✅یکی از همکاران ما فرزند خوانده دارد و ادعای دریافت کمک هزینه عائله مندی نموده. نام فرزند در شناسنامه او ثبت نشده ولی مدعی است اسناد قانونی #فرزندخواندگی را دارد. تکلیف چیست؟


✍️پاسخ👇

🔹بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، چنانچه کارگری سرپرستي كودك یا نوجوانی را به حكم دادگاه صالح بر عهده بگیرد ، در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی ، مشمول برخورداری از مزایای #عائله_مندی می باشد/دانستنی های کارگر
#سرپرستی


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law