💢نامه سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی درخصوص امکان ثبت و‌ارسال الکترونیکی اظهارنامه، شکوائیه، دادخواستهای بدوی، طاری و اعترا

💢نامه سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی درخصوص امکان ثبت و‌ارسال الکترونیکی اظهارنامه،شکوائیه، دادخواستهای بدوی، طاری و اعتراضی برای وکلا به روش خودکاربری


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page