✅ادامه رایزنی‌ها با خانواده «ستایش قریشی» برای اخذ رضایت. متهم پرونده «ستایش قریشی»:

✅ادامه رایزنی‌ها با خانواده «ستایش قریشی» برای اخذ رضایت
@lawpress
وکیل‌مدافع متهم پرونده «ستایش قریشی»:
🔹پنج شنبه هفته گذشته تعدادی از بانوان انسان‌دوست برای اخذ رضایت با خانواده ستایش دیدار کردند.

🔹موکل به جلب رضایت از خانواده ستایش امیدوار است.

🔹دوشنبه هفته جاری لایحه اعتراضی خود را تقدیم دادگاه می کنم.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress