✅معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور: ارائه خدمات هویتی ثبت احوال هزینه‌های اضافی مردم را کاهش می‌دهد/ایرنا

✅معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور:ارائه خدمات هویتی ثبت احوال هزینه های اضافی مردم را کاهش می دهد/ایرنا https://telegram.me/lawpress