✅مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری از تشکیل ۴۸۸ پرونده زمین خواری از ابتدای امسال تاکنون در دبیرخانه ستاد مبارزه با زمی

✅مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری از تشکیل 488 پرونده زمین خواری از ابتدای امسال تاکنون در دبیرخانه ستاد مبارزه با زمین خواری استان خبر داد/ایرنا https://telegram.me/lawpress