سعید مرتضوی:. ✅در اکثر موارد نظریه کارشناس رسمی دادگستری، بی گناه اعلام شدیم

سعید مرتضوی:
✅در اکثر موارد نظریه کارشناس رسمی دادگستری، بی گناه اعلام شدیم

مدیرعامل سابق تامین اجتماعی:
🔹در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد بی گناه اعلام شدیم.

🔹ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و نسبت به بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود اعلام کردیم که مورد تایید است.

* گفت: هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress