❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅چند رأی دیوان‌عالی کشور. با موضوع افزایش مهریه پس از عقد. رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸. 🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور. ❇️چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است …🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷. 🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱. 🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. ❇️چکیده: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعا صحیح نیست …🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱. 🔹شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰. 🔹مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. ❇️چکیده: افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به‌موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نیست …🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱. ...
  • گزارش تخلف

سوال❓. ✅نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ.۲/۶/۹۲

۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است، ‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅تفاوت توقیف اموال با ضبط اموال و مصادره اموال:. اموال:

*️⃣عملی حقوقی و موقت است لذا اموال توقیف شده پس از برائت محکوم علیه یا متشاکی یا خوانده و یا پس از تادیه دیون به محکوم له یا شاکی یا خواهان، «قابل برگشت» به مالک اولیه اموال میباشد.. 🔹ضبط اموال:. حقوقی و دائم و غیر قابل برگشت است لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری میگردد و «غیر قابل برگشت» به مالک اولیه اموال میباشد. تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.. 🔹مصادره اموال:. الواقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون (متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروت‌های نامشروع توسط فرد یا افراد میباشد. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅جهش ارزی و جنبه‌های‌حقوقی

با غیرعادی قیمت و وجود این احتمال که این نوسانات و افزایش جهش‌آسای قیمت دلار، ممکن است ناشی از برخی اقدامات پنهان و با نیات خاص باشد، بحث نحوه برخورد با این موضوع به ویژه اگر این اقدامات توام با سوء‌نیت باشد، مطرح شده است …☑️ قانونی که می‌تواند بر این مسائل منطبق شود، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» است. ماده یک این قانون، جرم‌هایی را که مشمول آن است، تعریف می‌کند و بر می‌شمارد.. 🍃 بند <الف> این ماده می‌گوید: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و همسان آن است» …🍃 بند <و> ماده یک نیز اعلام می‌کند «اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …». 🍃 تبصره بند <و> به قاضی رسیدگی‌کننده اجازه داده برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد، علاوه بر در نظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبلغ سوءاستفاده، از نظر مراجع ذیصلاح نیز استفاده کند …☑️ ماده ٢ قانون مذکور مقرر می‌کند ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. احتراما در پرونده کلاسه.. این شعبه از اجرای احکام آقای … فرزند

به اتهام مرحوم … وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم … مادر مقتول از گذشت و تقاضای نموده و پدر ایشان نیز قبلا داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکوم علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجددا پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفا مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی‌شود) (پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق الناس اظهارنظر می­ باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصا ...
  • گزارش تخلف

✅برگه استحکام بنا چیست؟ و در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟

ذیل مالکینی که جهت صدور مراجعه می‌نمایند را ملزم می‌کنند تا به مهندسی مراجعه و نسبت به اخذ برگه‌ای تحت عنوان تأیید اقدام نمایند و سپس پرونده ملک مربوطه در مطرح می‌گردد.:. 🔹قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن. 🔹تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد …🔹اضافه کردن به بنا قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی …🔹تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها، حذف ستون. 🔹ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی. 🔹عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری. 🔹تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملی ساختمان. 🔹فوت و یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود.) …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ عضویت در صفحه اینستاگرام کانال👇. ...
  • گزارش تخلف