❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶. 🔹شماره رای نهایی:.۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۵۶. ⚫️رای دیوان. اعتراضات فرجام‌خواه خانم و. د. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰ ۹۲ مورخ ۳۰/۲/۹۲ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به‌ موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی به خواسته انشاء گردیده است مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره ۱۶۴۴۲ ۲۲/۱۰/۹۰ و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ به وکیل مذکور واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانونا ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (۲۱/۹/۹۱) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب ...
  • گزارش تخلف

✅آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟

آیا پس از سند تجاری یا، می­توان با آن را به دیگری داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟.۲ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ۱۷/۸/۱۳۹۳). پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در ...
  • گزارش تخلف

✅درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

اعاده دادرسی مستلزم رعایت شرایطی است که قانون‌گذار در نظر گرفته است که عبارتند از:.۱. تقدیم دادخواست: مطابق ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست، مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.».۲. پرداخت هزینه دادرسی: براساس ماده ۱۰۱ قانون فوق، «هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.».۳. ارائه مدارک و مستندات لازم: طرح درخواست اعاده دادرسی بدون مدرک پذیرفته نیست و متقاضی باید ادله اثباتی خود را ارائه نماید …۴. رعایت فرجه قانونی در طرح تقاضا: تقدیم دادخواست اعاده دادرسی باید در فرجه قانونی صورت گیرد و قانون‌گذار در ماده ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت بیست روز را در این خصوص در نظر گرفته است …البته جملات مذکور ناظر بر دو مبنای زمانی خواهد بود که عبارتند از:. الف) بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی موضوع تقاضای اعاده دادرسی. پس از اینکه رأی قطعی شعبه دیوان به ذینفع ابلاغ شد هریک از اصحاب پرونده که خودرا م ...
  • گزارش تخلف

✅نکات مهم جهت اطلاع پذیرفته شدگان اولیه آزمون مرکز مشاوران:

شدگان در آزمون صرفا به عنوان پذیرفته شده اولیه محسوب گردیده و در بدو امر می‌بایستی با در دست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام و تشکیل پرونده از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ لغایت ۲۳ اسفند۱۳۹۶ در استانها به هیأت مدیره وکلاء استان مربوطه (نشانی هیأت مدیره‌ها در سایت مرکز درج شده است) و در تهران به ساختمان اصلی مرکز با نشانی: تهران، خ آفریقای شمالی، کوچه گلفام، پلاک ۵۴ مراجعه نمایند. عدم مراجعه و تکمیل پرونده در زمانبندی مذکور به منزله انصراف خواهد بود. تذکر: کپی مدارک ذیل حتما در برگ A۴ ارائه گردد. برابر با اصل مدارک صرفا از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.۱) اصل شناسنامه به همراه تصویر برابر با اصل تمام صفحات آن.۲) اصل کارت ملی به انضمام تصویر برابر با اصل آن (پشت و رو).۳) اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه تصویر برابر با اصل آن پشت و رو (آقایان).۴) اصل دانشنامه لیسانس و تصویر برابر با اصل آن. (در رشته‌های حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی).۵) تکمیل فرم گزینش بصورت خوانا و بدون قلم خوردگی در دفتر هیأت مدیره استان.۶) اصل مدرک تحصیلی دیپلم و یا تصویر برابر با اصل آن. (برای افرادی که ن ...
  • گزارش تخلف

💢استاد فقه‌الاقتصاد حوزه علمیه قم خواستار «حذف بانک» از سیستم اقتصادی کشور شد و برای رسیدن به این خواسته، اعتصاب غذا کرد …‏

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏
  • گزارش تخلف

✅پرسش و پاسخ مالیاتی

آیا تشکیل پرونده مالیاتی در دو حوزه مالیاتی در دو استان ممنوع است و حتما باید یکی از پرونده‌ها بایگانی شود؟ …پاسخ: علی الاصول وکیل دادگستری باید در واحد مالیاتی مستقر در شهر یا بخش محل اشتغال خود پرونده مالیاتی تشکیل دهد. تمدید پروانه وکالت وکیل منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد. منظور از اداره امور مالیاتی ذیربط اداره‌ای است که در حوزه محل اشتغال وکیل قرار دارد. ممکن است کانون وکلا با دریافت گواهی ماده ۱۸۶ از اداره امور مالیاتی غیرمرتبط، پروانه وکیل را تمدید نماید لیکن صاحب امضای تمدید پروانه نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی (وکیل) مسئولیت تضامنی خواهند داشت ….۲- آیا برای تشکیل پرونده مالیاتی برای وکلای پایه یک نیاز به اجاره‌نامه یا سند مالکیت دفتر وکالت است؟ اگر پاسخ مثبت است و وکیلی هزینه اجاره دفتر را نداشته باشد و بخواهد به طور سیار کار کند چگونه مشکلش در این قسمت برطرف می‌شود؟ به تبع آن، تکلیف مدارک مورد نیاز دیگر از جمله قبض تلفن و تاییدیه کد پستی دفترچه می‌شود؟.: وکالت در زمره مشاغل خدماتی محسوب می ...
  • گزارش تخلف

✅انتقاد رئیس کانون وکلای استان مرکزی از اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته

کانون وکلای استان مرکزی در گفت‌وگو با علی‌اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت:. 🔹کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بیش از آنچه که از طریق آزمون هر ساله کارآموز وکالت جذب می‌نماید، به مشمولان بند الف، ب، ج و د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت اعطا می‌کند …🔹این ماده در حال حاضر که کانون‌های وکلای دادگستری به حکم ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مکلف هستند که هر ساله حداقل یک بار آزمون برگزار نموده و مبادرت به جذب کارآموز وکالت نمایند دیگر وجاهت و محملی ندارد و می‌بایست در آینده نزدیک اصلاح گردد و لذا با قانون موخر کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ دیگر موجبی جهت صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته وجود ندارد آن هم زمانی که جوانان ما فاقد شغل هستند …🔹شهبازی‌ همچنین با انتقاد از افزایش تعداد دانشکده‌های حقوق در سطح کشور به ویژه استان مرکزی، از تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار ابراز نگرانی کرد. /روابط‌عمومی کانون وکلای مرکزی. ‏. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅اظهارات سخنگوی قوه قضا درباره علت عدم احراز صلاحیت ۲۸ نامزد انتخابات هیئت‌مدیره کانون مرکز

اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اسفند برگزار می‌شود اما ۲۸ نامزد این انتخابات از سوی قوه قضاییه رد صلاحیت شدند دلیل این تصمیم چه بوده است، گفت:. 🔹برای تشخیص صلاحیت، لازم نیست جرمی وجود داشته باشد. قانون برای صلاحیت شرایطی گذاشته و مرجعی تعیین کرده ست که باید صلاحیت او احراز شود، یعنی اینکه بگوییم اگر کسی صلاحیتش احراز نشد، آدم بدی است به هیچ وجه چنین نیست …🔹کسانی می‌خواهند نماینده شوند و مرجعی وجود دارد این مرجع باید صلاحیت آنها را برای حضور در این جایگاه احراز کند. کسی می‌خواهد برود در کانون وکلا و مرکزیت آنجا را هدایت کند و کل وکلا را مدیریت کند این مرکز وظایفی دارد اینها باید درد و دل همه را گوش کنند. از مسائل مالی تا مسائل شخصی افراد را باید گوش کنند و محرم مردم هستند و می‌خواهند در پرونده‌ها حضور داشته باشند. این افراد باید رازدار و امین باشند. به یک مرکزی هم گفتم بیایید احرار صلاحیت کنید. این مرجع از جاهایی که باید استعلام کند سوال و تحقیق می‌کند و بعد می‌بیند با تحقیقات صلاحیت فرد احراز می‌شود یا نه. /ایلنا. ...
  • گزارش تخلف

✅اطلاعیه تکمیلی در خصوص جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء. سال ۱۳۹۶

اعلام جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۶ موارد مشروح زیر را به اطلاع ثبت نام کنندگان می‌رساند …۱- امکان ویرایش اطلاعات از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ لغایت جمعه مورخ ۲۷/۱۱/۹۶ برقرار خواهد شد. لذا داوطلبانی که نیاز به ویرایش اطلاعات خود دارند در مهلت مقرر به سامانه جذب اختصاصی مراجعه و نسبت به ویرایش اقدام نمایند. تاکید می­شود مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت نامی به عهده داوطلبان است و هرگونه ایراد و نقص اطلاعات ثبت ­نامی بعد از مهلت ویرایش اطلاعات منجر به لغو ثبت نام داوطلب خواهد شد …۲- با عنایت به درخواست تعدادی از مشمولان آزمون کتبی کوتاه پاسخ مبنی بر عدم امکان شرکت در آزمون مذکور به لحاظ همزمانی با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ زمان برگزاری آزمون کتبی کوتاه پاسخ به روز جمعه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۷ موکول می‌شود. بر این اساس، کارنامه آزمون، پایان خردادماه منتشر خواهد شد …۳- داوطلبان مشمول شرایط ایثارگری که تحصیلات حوزوی دارند، در آزمون کوتاه پاسخ شرکت نخواهند کرد و مطابق بند ۲ اطلاعیه قبلی (جزئیات جذب اختصاصی ۱۳۹۶) به مصاحبه علمی حوزوی دعوت خواهند شد …۴- داوطلبان دانشگاهی که فقط از ...
  • گزارش تخلف