❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅فسخ نکاح بعد از نزدیکى باعث سقوط مهر نمى شود

وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟ «.٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟» …✅نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه. نظریه شماره ۵۶۹/۷ - ۱۳۸۷/۲/۹. با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صف ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳

🔹شماره دادنامه: ۸۰۸. 🔹کلاسه پرونده: ۹۶۲/۹۵. 🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹- ۱۳۹۰/۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 🔻متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ۱۳۹۰/۱/۳۰ فرستاده شده است، به قرار زیر است:. «مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان … …با سلام واحترام. به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ۱۳۹۰/۱/۳۰ معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می‌باشند ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد …جناب آقای زکیان. مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی. ...
  • گزارش تخلف

✅هشدار به آرایشگران مردی که به خانم‌ها خدمات می‌دهند. اتحادیه آرایشگران مردانه:

🔹اگر گزارشی مبنی بر فعالیت آقایان برای ارائه خدمات آرایشگری به بانوان دریافت شود، قطعا این موضوع را از طریق دادستانی دنبال خواهیم کرد. 🔹حتی اگر ارائه این خدمات در خانه و منازل مسکونی باشد ما به شیوه‌های ممکن بازرسان خود را فرستاده و پس از کسب اطلاعات لازم اداره پلیس اماکن را در جریان قرار خواهیم داد. /ایسنا. ‏. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅سند تک برگی می‌تواند به کارت هوشمند تبدیل شود. تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در برنامه تیتر امشب سخن می‌گفت، ‌ ادامه داد: در حال حاضر نیازمند به روز رسانی سوابق هستیم. مثلا در مورد سند دفترچه‌ای منگوله‌دار که امروز در قالب یک برگ شده است معتقدیم این سند تک برگی نیز در مرحله انتقال است و می‌تواند به یک کارت هوشمند تبدیل شود. در سیستم سنتی و دستی مشکلات فراوانی بود که در سیستم جدید نیازی به سلسله مراتب قبلی نیست. /فارس. ‏. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

چکیده. رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٥٥٨

🔹تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/٦/٨. ⚫️رأی بدوی:. در خصوص موضوع اتهامی خانم م. ص. فاقد هرگونه مشخصات بیشتر در پرونده، دایر بر با مدل نوکیا ۵۸۰۰ موضوع شکایت آقای ک. د. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس؛ با عنایت به جمیع اوراق محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دلیل و مدرک موجهی که ارتکاب بزه سرقت توسط مشتکی‌عنها را ثابت نماید ملاحظه نمی‌گردد و صرفا بر مبنای پاسخ استعلام مخابرات، کیفرخواست صادر شده که این موضوع به تنهایی نمی‌تواند موضوع سرقت را ثابت نماید چرا که چه بسا مشارالیه گوشی را از کسی دیگر خریداری نموده باشد که در بازار و عرف جامعه نیز متداول می‌باشد و لذا دادگاه با توجه به وصف مذکور و به جهت فقد شدید ادله اثباتی اتهام را متوجه نامبرده ندانسته و مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس. ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد …‏. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم دستور موقت در موارد ذیل صادر می‌شود:. 🔹ماده ۳۴ - درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست …🔹ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید …تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد …🔹ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاض ...
  • گزارش تخلف

✅پاسخ مناسب فقه به مسائل تراجنسی‌ها

ابراهیمی: براساس آمار رسمی حدود ۳۰۰ هزار نفر در کشور متقاضی تغییر جنسیت هستند ولی آمار غیر رسمی بیشتر بوده و تا ۲ برابر آن تخمین زده می‌شود. ⭕️افراد بسیاری از کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه برای تغییر جنسیت به ایران می‌آیند برخی از آنها ایران را «بهشت ترنس‌ها» می‌نامند. ⭕️برخی افراد ترنس واقعی نیستند بلکه فقط از نظر روحی و روانی یا ژنتیکی تمایل شدیدی درباره جنس مخالف دارند. ⭕️در صورت انجام عمل تغییر جنسیت نیز مسائل بسیاری پس از آن مطرح می‌شود که فقه به آنها پاسخ داده است به عنوان مثال اگر زن و مرد با یکدیگر ازدواج کرده باشند و پس از ازدواج یکی از آنها خواهان تغییر جنسیت باشد مسائل مختلف فقهی مانند حکم ازدواج و مهریه مطرح می‌شود. ⭕️ما به این احکام، «سلطانیه» می‌گوییم بطوریکه بر اساس فتوای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اگر این کار (تغییر جنسیت) یک ضرورت اجتناب ناپذیر داشته باشد، اشکالی ندارد هرچند تا جایی که می‌شود از مقدمات حرام باید پرهیز شود/ایرنا. ‏. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

پورمختار مطرح کرد:

✅مجلس مناسب‌ترین مکان برای تجمعات قانونی مردم/ نظم‌دهی به راهپیمایی‌ها راهکار جلوگیری از سوءاستفاده از تجمعات. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مثبت ارزیابی کردن مصوبه شورای شهر درخصوص مکان یابی برای تجمعات قانونی، گفت: ‌ بهترین مکان برای تجمعات مردم و ارتباط مستقیم با مسئولان مجلس است …محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، درخصوص تصویب طرح ۲ فوریتی مکان یابی در شهر تهران برای تجمعات قانونی، گفت: ‌ چنین مکان هایی دراکثرکشورها برای اعتراضات و پیگیری خواسته‌های مردم درنظرگرفته شده است، بالتبع مسئولان در ایران می‌توانند در این مکان‌ها برای پاسخگویی به مشکلات مردم حضور پیدا کنند؛ بنابراین ایجاد چنین مکان هایی درشهرهای بزرگ و کلان شهرهای کشورما نیز درجلوگیری از هرگونه اغتشاش و بی نظمی موثراست …نماینده مردم بهارو کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، افزود: ‌ البته شورای شهرتنها درایجاد مکان‌ها و شناسایی نقاط مورد نظر برای این کار درتهران باهمکاری شهرداری دارای وظیفه است، اما اینکه این نوع تجمعات به شکلی برگزارشود، یا اینکه بامجوز و الزامات قانونی بتوان تجمعی را برگزار کرد؛ خارج از ح ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳

🔹شماره دادنامه: ۸۰۹. 🔹کلاسه پرونده: ۱۰۸۱/۹۶. 🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری …⚫️رأی هیأت عمومی. اولا: تعارض در آراء محرز است …ثانیا: هر چند به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده ۱۰۹ قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با ر ...
  • گزارش تخلف